mércores, 18 de novembro de 2020

O Concello de Ferrol non atende aos requirimentos da Valedora do Pobo - Reiteración da petición dos mesmos, polo alto comisionado ao Sr. Alcalde, Ángel Manuel Mato Escalona


O Concello de Ferrol non atende aos requirimentos da Valedora do Pobo

Solicitude informe complementario á administración (2º requirimento) NºExp: Q/319/20.

De: rexistro@valedordopobo.gal
08:57 do 9 de novembro de 2020

Para: remunicipalizacion.plataforma@gmail.com

Estimado/a sr./Sra.:

Achegámoslle, en arquivo adxunto, oficio do Valedor do Pobo.

Reciba un cordial saúdo.


Nota.-

Achegamoso requirimento anexo en formato pdf. | Acceder/Baixar.


💧 A Queixa á Valedora do Pobo, presentada o 4 de febreiro deste ano 2020. | Acceder/Baixar.

---