mércores, 8 de novembro de 2017

Socamex, a socia privada de Emafesa (49%), mais a súa única responsábel da xestión (100% privada), ameaza con solicitar a disolución da empresa nos xulgados - O Alcalde Jorge Suárez resposta convocando un Pleno extraordinario para recuperar a Taxa do Partido Popular, para este venres, 10 de novembro de 2017, pola mañá, ás 9:30hs

Concentración ante Emafesa, 2 de marzo de 2017


Socamex, a socia privada da mixta Emafesa (49%), mais a súa única responsábel da xestión (100% privada), en escrito con rexistro de entrada do 3 de novembro, ameaza ao Concello coa tramitación xudicial de disolución da Empresa Mixta de Augas de Ferrol, S.A., para o que ten de prazo até o 21 deste mesmo mes de novembro. Ademais pregunta-se como aínda non se deu curso ao padrón municipal que posibilitaría o cobro dos recibos anteriores á suspensión que ascende a 1,91 milhóns de euros (Moita antención). Achegamos o citado escrito de Socamex.

O Alcalde, Jorge Suárez, convoca o Pleno extraordinario da Taxa de Depuración, para a mañá deste venres día 10 de novembro de 2017, ás 9:30hs. Cun único punto do na orde do día, recuperar a Taxa do Partido Popular: "Proposta de declarar finalizada a suspensión da aplicación da Ordenanza Fiscal reguladora da taxa pola depuración de augas residuais, publicada no BOE de data 3 de setembro de 2014". Este punto xa fora abordado na Comisión de Economía, Facenda, Emprego e Recursos Humanos que tivo lugar o pasado día 6 de outubro, nunha moi interesante reunión, onde tomaron posicións os grupos municipais e non adscritas, deixando para o pleno as súas, Ciudadanos, mentres o Partido popular non se pronunciou [Acta da Comisión]. Mais o Partido Popular a través da súa portavoz e integrante da Comisión solicita, para pronunciar-se a moi significativa documentación que a continuación relacionamos:
 • Información sobre a situación económica e patrimonial de EMAFESA.
 • Actas do Consello de Administración e Xunta de Accionistas de EMAFESA.
 • Certificado de todos os expedientes que derivan do acordo de suspensión.
 • Compromiso co saneamento da Zona Rural.
 • Convenio entre Concello de Ferrol, Narón e Comunidade Autónoma e compromiso do Concello de Narón sobre o pago da cantidade que lle corresponda.
 • Escrito presentado por EMAFESA recollendo as súas alegacións sobre a auditoría que se lle realizou.
 • Situación do servizo de depuración antes do 3 de abril deste ano.
A Plataforma na Defensa dos Servizos Públicos, pola Remunicipalización, xa se ten manifestado contraria a esta viraxe do Goberno Municipal na súa política co respecto do servizo da auga e máis en concreto do sistema de saneamento e depuración, abandonando o seu programa, as súas propostas electorais e o programa de goberno polo que foi investido Alcalde, así como os acordos plenarios e de goberno dos meses de xullo, agosto e setembro de 2015, en todo o referente á auga, abastecemento, saneamento e depuración.

Reiteramos as nosas demandas e reivindicacións ante os continuos incumprimentos por parte da empresa mixta EMAFESA, e ante as irregularidades no corpo contractual:
1º Cumprir xa a súa obriga e compromiso de facer unha auditoría real sobre a xestión e a situación económica financeira de EMAFESA.

2º Denunciar o Convenio con Augas de Galicia e entregar a xestión do sistema de saneamento e depuración a quen é o seu único responsábel -a Xunta de Galicia, até que se cre un sistema supramunicipal de xestión, como así posibilita a primeira encomenda entre a Confederación Hidrográfica Miño-Sil e Augas de Galicia.

Devolver a taxa indebidamente cobrada á veciñanza e comezar cun proceso transparente e participado.

Iniciar o proceso de recuperación da xestión do servizo, cumprindo cos acordos do pleno municipal de xullo de 2015.

Ferrol, a 7 de novembro, de 2017.

Documentación:

Escrito de Socamex dirixido ao Concello de Ferrol, con data de rexistro  de entrada do 3 de novembro de 2017. | Acceder/Baixar.

Convocatoria de Pleno Extraordinario. para o 10 de novembro de 2017. | Acceder/Baixar.

Acta da Comisión de Economía, Facenda... celebrada o 6 de outubro de 2017 | Acceder/Baixar.PLATAFORMA NA DEFENSA DOS SERVIZOS PÚBLICOS, POLA REMUNICIPALIZACIÓN
Abonda de saqueo! Hai outras alternativas! Si se pode!
Pódese, débese e precísase!
 • Alexandre Carrodeguas | 690612737
 • Fernando Ramos | 622932443
 • Pablo Portero | 659855805
 • Bernardo Rego | 603772650
 • Lupe Ces | 652201003
remunicipalizacion.plataforma@gmail.com

https://plataformaferrol.blogspot.com.es
---