mércores, 18 de decembro de 2019

A Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecemento e Saneamiento (AEOPAS) publica este Manual de remunicipalización dos servizos públicos de auga co obxectivo de apoiar aos concellos que toman a decisión de remunicipalizar os servizos de abastecemento e saneamento


A partires do ano 2000 desenvolveuse, no contexto internacional, un proceso relevante de remunicipalización de servizos públicos, de forma que até 2017 son nada menos que 267 as cidades nas que se remunicipalizaron os servizos de auga, dos que 27 tiveron lugar no Estado Español, sendo de destacar, pola importancia da súa poboación, os casos de Valladolid (306.803 habitantes) e Terrassa (215.517 habitantes), na Galiza temos Teo (18.500 habitantes) e Arteixo (31.917 habitantes).

Estes procesos de recuperación da xestión pública por parte das administracións locais, malia ser adoptados democraticamente e de acordo coas condicións administrativas establecidas polos respectivos contratos de concesión, estiveron caracterizadas, na gran maioría dos casos, pola oposición frontal dos lobbies privados, contando, até, co apoio descarado da administración central, cando o goberno estivo presidido polo Partido Popular. Este apoio non se circunscribiu só a un aspecto testemuñal, senón que se materializou na aprobación de lexislación específica e na participación activa en recursos contencioso administrativos tendentes a paralizalos.

Consecuente con esta situación, a Asociación Española de Operadores de Abastecemento e Saneamiento (AEOPAS) [*] -á cal pertence o Concello de Ferrol, decidiu encargar a redacción dun Manual de remunicipalización dos servizos públicos de auga a un equipo de expertos coordinado por Eulalio Ávila Cano e integrado por Valentín Merino Estrada e Pilar Ortega Jiménez, co obxectivo fundamental de servir de apoio técnico e xurídico aos concellos que tomen a decisión de remunicipalizar os servizos de abastecemento e saneamiento de auga.


MANUAL DE REMUNICIPALIZACIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS DE AUGA

Eulalio Ávila Cano (dir. y coord.)
Valentín Merino Estrada
Pilar Ortega Jiménez


A Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecemento e Saneamiento (AEOPAS) publica este Manual de remunicipalización dos servizos públicos de auga co obxectivo de apoiar aos concellos que toman a decisión de remunicipalizar os servizos de abastecemento e saneamento que, no seu momento, foron privatizados. O Manual é un documento eminentemente técnico e xurídico que toca os aspectos crave dunha remunicipalización e aporta o acervo, o coñecemento e a experiencia dun grupo de expertos na materia.

A publicación deste Manual é de especial importancia pola necesidade de dispoñer dunha regulación adecuada, racional e urxente dos procesos de reinternalización dos servizos públicos, e en especial os de remunicipalización, para evitar a inseguridade xurídica na que se están desenvolviendo.

Os autores do Manual son Eulalio Ávila Cano, Secretario e Interventor-Tesorero de Administración Local de Categoría Superior; Valentín Merino Estrada, Doutor en Dereito e Secretario de Administración Local de Categoría Superior, e Pilar Ortega Jiménez, Interventora-Tesorera de Administración Local de Categoría Superior. Ademais contouse coa documentación aportada pola Federación de Servizos á Cidadanía de Comisións Obreiras e o apoio constante da Rede Auga Pública.

O equipo editorial

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OPERADORES PÚBLICOS DE ABASTECEMENTO E SANEAMIENTO (AEOPAS)

EQUIPO REDACTOR

Dirección e coordinación

Eulalio Ávila Cano
Secretario e Interventor-Tesorero de Administración Local de Categoría Superior. É Coordinador do Distrito de Arganzuela no Concello Madrid. Foi Presidente do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local (COSITAL), Presidente e Secretario Xeral da Unión de Directivos Territoriais de Europa (UDITE). Foi Titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e Director da Oficina Tributaria do Concello de Fuenlabrada, e Secretario Xeral dos Concellos de Pinto e de Majadahonda, entre outros. É autor de numerosos artigos e publicacións relacionados co mundo local.

Autores


Valentín Merino Estrada
Secretario de Administración Local de Categoría Superior. Licenciado en Dereito e en Ciencias Políticas e da Administración. Foi Director Xeneral de Administración Territorial da Xunta de Castilla e León. Desde 1987 traballa no Concello de Valladolid, onde foi Oficial Maior, Director do Área de Organización e Recursos Humanos, Vicesecretario e actualmente SECRETARIO XERAL. É autor de numerosos libros e artigos sobre municipalismo e réxime local.

Pilar Ortega Jiménez
Interventora-Tesorera de Administración Local de categoría Superior. É Interventora Adxunta da Diputación Provincial de León e Presidenta do Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local (COSITAL) de León. Experta en control e fiscalización das Entidades Locais. É autora de numerosos artigos e publicacións sobre aspectos económicos das Entidades Locais.

Edición: Cristina Castrillo e Jesús Navas.
Diseño de cuberta: Jesús Navas.
Maquetación de cubierta, deseño e maquetación de interiores: Kataratta.
Fotografía de cuberta: © 2019 iStockphoto LP.

Licenza

Licenza Creative Commons: Reconocemento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

⏩ Manual de remunicipalización dos servizos públicos de auga. AEOPAS - Outubro 2019, en formato PDF, de 340 páxinas.  | Acceder/Baixar.

[*] Aeopas é unha entidade cuxos obxectivos fundamentais son a defensa do auga como ben común, a súa xestión desde o interese xeral e a solidariedade e cooperación internacional. | Ir á Web.

---