xoves, 1 de outubro de 2020

Os Dereitos Humanos á auga e ao saneamento: unha visión desde o dereito internacional, Europeo e Español - Dorothy Estrada Tanck - Anuario Español de Dereito Internacional Nº33 2017Os dereitos humanos á auga e ao saneamento: unha visión desde o Dereito Internacional, Europeo e Español. | Los derechos humanos al agua y al saneamiento: una visión desde el Derecho Internacional, Europeo y Español. | The human rights to water and sanitation: a view from International, European and Spanish Law.

Por Dorothy Estrada Tanck. | Profesora de Dereito Internacional Público Universidade de Murcia dorothyestrada@um.es | Recibido o 28 de febreiro de 2017 / Aceptado o 15 de marzo de 2017.

Resumo: Este estudo analiza a evolución e articulación no contexto internacional dos dereitos humanos ao auga e, máis recentemente, ao saneamento, como dereitos autónomos doutros dereitos fundamentais e con implicacións diferenciadas para os mecanismos de protección e exixencia dos dereitos humanos en conxunto. O texto examina tamén as expresións dos dereitos humanos á auga e ao saneamento no dereito europeo, tanto do Consello de Europa como da Unión Europea, así como da súa consideración explícita e implícita no dereito interno español. Finalmente, suxírense alternativas para contribuír a un maior desenvolvemento conceptual de ambos dereitos humanos, e a súa realización concreta como prerrogativas estreitamente ligadas á dignidade humana recoñecida por diversos instrumentos xurídicos contemporáneos.

Palabras crave: Dereito humano á auga. Auga e saneamento. Dereito internacional da auga. Dereito europeo da auga. Auga e dereito en España.

Sumario: I. INTRODUCIÓN. II. MARCO XURÍDICO APLICABLE AOS DEREITOS Á AUGA E AO SANEAMENTO 1. Marco normativo internacional. A. Orixe e evolución como dereitos humanos. B. Criterios e principios para a identificación de boas prácticas relacionadas cos dereitos á auga e ao saneamento. C. Obxectivos de Desenvolvemento Sostenible. 2. Marco normativo europeo: Consello de Europa e Unión Europea. 3. Marco normativo español. III. REGULACIÓN DA AUGA E O SANEAMENTO EN CLAVE DE DEREITOS HUMANOS. IV. CONCLUSIÓNS. | Acceder/Baixar.

Anuario español de dereito internacional / vol. 33 / 2017 / 229-268 229
ISBN: 0212-0747 - DOI: 10.15581/010.33.229-268
---