xoves, 30 de abril de 2020

Guía para Alcaldes e Concelleiras(os) - Sobre as principais materias que interesan ás entidades locais: administración electrónica, protección de datos, patrimonio, contratación, subvencións, urbanismo e licenzas, recursos humanos, estabilidade orzamentaria...


Durante a xornada de conmemoración do 40 aniversario das eleccións municipais de 1979, que se celebrou o pasado 3 de abril de 2019, a Diputación de Zaragoza presentou aos asistentes unha Guía de Administración local para alcaldes e concelleiras editada pola propia institución provincial para axudar aos cargos electos municipais no seu labor diario.

Esta publicación foi elaborada por funcionarios da DPZ e fai un repaso á lexislación sobre as principais materias que interesan ás entidades locais: administración electrónica, protección de datos, patrimonio, contratación, subvencións, urbanismo e licenzas, recursos humanos, estabilidade orzamentaria...

A guía escribiuse nun ton o máis divulgativo e accesible posíbel, e en cada capítulo inclúe unha serie de preguntas frecuentes sobre cada materia.

Enlace á web onde está a Guía | Ir á Web.

[ Descargar o libro completo ]

---