martes, 19 de xullo de 2022

Membros da Plataforma comezan a entregar os recursos contra a Providencia de Prema, co obxectivo de opoñer-se á mesma e que quede sen efecto o Requirimento de Pagamento dos recibos da taxa de depuración do período onde non se prestaba o servizoHoxe pola mañá, membros da Plataforma comezaron a entregar os recursos contra a Providencia de Prema, co obxectivo de opoñer-se á mesma e que quede sen efecto o Requirimento de Pagamento dos recibos da taxa de depuración do período onde non se prestaba o servizo.

A Plataforma, despois de celebradas as diferentes asembleas coa veciñanza, onde se acordou facilitar un modelo de recurso, para manifestar a oposición ao cobro dos recibos da taxa de depuración, correspondentes ao exercicio 2015, cando o Concello non prestaba o servizo.

O recurso vai dirixido á Tesourería Municipal, como órgano encargado do cobro pola vía executiva destes recibos. As veciñas e veciños formulan o recurso contra a Providencia de Prema e que quede sen efecto o Requirimento de Pagamento dos recibos en base ás seguintes alegacións:

Que son recibos correspondentes ao exercicio 2015, polo que o acto administrativo de reclamación da presunta débeda está prescrito, dado que a lexislación prevé que as débedas prescriben aos 4 anos e xa van case 7 anos desde que se xerou a mesma entre xaneiro e setembro de 2015.

Que a taxa de depuración das augas residuais que se pretende agora cobrar, corresponde a un período onde non se producía o feito impoñíbel que é a prestación do servizo, dado que as poucas augas residuais que chegaban non se depuraban e ademais que a grande maioría dos barrios estaban sen conectar ao sistema, pois as obras estaban sen rematar, nen entregar, e polo tanto o servizo de interceptación (colectores, rexistros, interceptores, tanques de tormenta e aliviadoiros) estaba sen contratar, feito que se produzo aínda, despois da licitación, o 28 de febreiro de 2017.

Que é un acto administrativo de discriminación, ao tratar de xeito diferente a persoas en situacións similares sen que exista unha xustificación obxectiva e razoábel, pois toda a actividade administrativa debe estar inspirada na igualdade de todos ante a lei, dado que a unha parte da veciñanza de Ferrol non se lle esixiu o pago, como tampouco á veciñanza de Narón, cando o sistema de depuración beneficia por igual a toda a poboación de Ferrol e de Narón, e este comezou a funcionar o 3 de abril de 2017.

A veciñanza solicita no citado Recurso a anulación da Providencia de Prema e que se deixe sen efecto o Requirimento de Pagamento, dando por prescrita a presunta débeda, ou no seu caso proceda-se á anulación da débeda por tratar-se dun cobro dunha taxa sen que se dera o feito impoñíbel e por ser un acto administrativo de discriminación, pois toda a actividade administrativa debe estar inspirada na igualdade de todos ante a lei. Nos tres casos por ser contrarios a dereito tal e como expoñen.

Relacionado:

✔ Recurso contra a Providencia de Prema, co obxectivo de opoñer-se ao acto administrativo sinalado e que quede sen efecto o Requirimento de Pagamento dos recibos da taxa de depuración do período onde non se prestaba o servizo - Modelo en diferentes formatos e con documentación anexa. | Acceder.

✔ Lupe Ces da Plataforma, entrevistada en TV Ferrol onde falou diante da situación creada a raíz da vía executiva iniciada polo Concello de Ferrol, para o cobro dos recibos da taxa de depuración do, período onde non se prestaba o servizo - Vídeo | Acceder.

✔ A Plataforma realizou asembleas veciñais en Caranza e no Inferniño diante da vía executiva iniciada polo Concello de Ferrol, para o cobro dos recibos da taxa de depuración | Acceder.

✔ A Plataforma convoca dúas asembleas veciñais, unha en Caranza e outra no Inferniño, ante o inicio do cobro dos recibos non pagados da taxa de depuración, por vía executiva, notificación que o Concello de Ferrol, está enviando ás casa estes días  | Acceder.

✔ Ante o inicio da vía executiva, por parte do Concello de Ferrol, para o cobro dos recibos non pagados da taxa de depuración que están chegando ás casa estes días: a Plataforma informa | Acceder.
___