martes, 13 de abril de 2021

Gipuzkoa á cabeza europea da recollida selectiva, transporte e tratamento dos RSU - O territorio foral vasco supera a taxa de reciclaxe do 55%, adiantou-se 5 anos aos obxectivos europeos - A recollida selectiva de residuos tamén aumentou ate o 58% en 2020, grazas ao incremento da recollida de residuos biolóxicos...Desde a Plataforma facémonos eco desta nova que publica a Diputación Floral de Gipuzkua do balance do pasado ano 2020, sobre a recollida selectiva de residuos en Gipuzkoa. Nova que nos sorprende polo avanzado dos obxectivos, mais sobre todo porque o político encargado da exposición deste balance non se pon ningunha medalla, senón que atribúe o mérito á boa labor e responsabilidade da veciñanza co medio ambiente
e a existencia e utilización das infraestruturas adecuadas. A nosa Mancomunidade debería tomar nota. Moitos Parabéns!

Gipuzkoa supera a taxa de reciclaxe do 55% - A recollida selectiva de residuos tamén aumentou ata o 58% en 2020, grazas ao incremento da recollida de residuos biolóxicos, que permitiu contrarrestar as lixeiras caídas no resto de fraccións reciclábeis como consecuencia da pandemia

O deputado de Medio Ambiente e Obras Hidráulicas da Deputación de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, deu a coñecer a semana pasada os datos sobre recollida selectiva e reciclaxe de residuos urbanos durante o 2020, un ano condicionado polas limitacións e obrigas extraordinarias derivadas da pandemia de COVID -19. O responsábel floral sinalou que incluso nun momento atípico como o actual marcado pola pandemia, “o modelo de residuos guipuscoano continuou mellorando os seus resultados e consolida o seu liderado en Euskadi e no Estado, consolídase cunha taxa de reciclaxe que se adianta cinco por diante aos obxectivos europeos”.

Como conclusións principais, en 2020 a taxa de reciclaxe situouse no 55,24% , superando o obxectivo do 55% marcado por Europa para 2025 con cinco anos de antelación. O incremento respecto ao ano anterior é de 1,98 puntos porcentuais e a tendencia á alza do 2015-2019 confírmase o período, no que a taxa de reciclaxe aumentou 12,98 puntos, do 42,26% no que era hai cinco anos.

Por outra banda, cómpre salientar que por quinto ano consecutivo, a recollida selectiva supera a fracción restante en toneladas e porcentaxe. Así, a taxa de recollida selectiva situouse no 57,96% , 16 puntos por riba da porcentaxe de rexeitamento e lixeiramente por encima da taxa do ano anterior, a pesar dos requirimentos sanitarios derivados da pandemia nos fogares con COVID positivo. Se observamos a evolución dos últimos dez anos, vemos que a taxa de recollida selectiva aumentou 26 puntos porcentuais.

Asensio valorou os datos moi positivamente xa que demostran que “o modelo que eliximos é o ideal para tratar os residuos xerados no noso Territorio. Grazas ás infraestruturas do Complexo Ambiental, Gipuzkoa dispuxo dos medios necesarios para tratar os seus residuos e cumprir as instrucións do Ministerio de Transición Ecolóxica e das autoridades sanitarias”.

Recollida selectiva por fraccións

Tendo en conta as diferentes fraccións de recollida selectiva, o crecemento máis significativo produciuse nos residuos biolóxicos, que, en comparación con 2019, sobe 2,06 puntos, ate acadar o 49,56%. Destaca tamén o seu crecemento no período 2015-2020, que foi de 20,05 puntos.

En canto ao resto de fraccións, experimentaron unha pequena diminución en relación a 2019. Estas variacións responden a varias variábeis marcadas principalmente polo período excepcional creado pola pandemia COVID-19, o que provocou a alteración de diversos comportamentos.

En canto á fracción de vidro, a súa taxa de recollida selectiva diminuíu 0,9 puntos en comparación con 2019, situándose no 79,6%. Pola súa banda, a fracción de papel e cartón sufriu un pequeno descenso de 0,17 puntos en comparación con 2019, situándose no 77,88%. Respecto á fracción de envasado, o descenso foi de 0,42 puntos, chegando ao 67,68%. Si cotexamos os datos cos do ano 2015, comprobamos que o crecemento foi de 16,08 puntos porcentuais.

Reduce a xeración de residuos

A variación rexistrada nas diferentes fraccións da recollida selectiva está motivada por unha das principais consecuencias da etapa marcada por COVID en relación cos residuos: a diminución da xeración total de residuos.

Así, a produción de residuos en Gipuzkoa diminuíu un 4,96% en 2020, pasando de 331.153 toneladas a 314.720 toneladas. Ou o que é o mesmo, 422,93 quilos por habitante en 2020 fronte aos 447,13 quilos por habitante de 2019.

A fracción restante segue diminuíndo, como en anos anteriores, con 9.000 toneladas menos, e pasa de 141.968 toneladas en 2019 a 132.315 toneladas en 2020, o que supón unha redución do 6,8%.

A xeración da fracción de vidro é a que máis diminuíu, case un 12% en relación a 2019, motivada pola crise do sector HORECA e os peches temporais de actividade como consecuencia da pandemia. O papel e o cartón, cun descenso do 7,77%, e o téxtil, cun descenso do 8,89%, tamén son fraccións que rexistraron descensos motivados pola situación de paro laboral.

No caso dos envases, rexistrouse un descenso do 6,14%, presumibelmente polas mesmas causas, pero non obstante detectouse un lixeiro crecemento nos envases lixeiros debido aos cambios no comportamento dos cidadáns en tempos de pandemia e ao maior uso de envases desbotábeis, por medo ao contaxio.

Por outra banda, destaca o aumento rexistrado no aceite de cociña, en máis dun 12%, xa que o consumo do sector HORECA pasou ao consumo no fogar. Os produtos voluminosos tamén creceron máis dun 2% debido a actividades presuntamente relacionadas coa renovación de vivendas e o uso de máis dispositivos electrónicos nas casas, o que provocou un aumento do 10% nas baterías.

O deputado provincial Asensio remarcou que, en termos xerais, cómpre sinalar que este ano foi un ano diferente en canto á xeración e tratamento de residuos e quixo sinalar que as variacións tiveron que ver con cambios no comportamento dos cidadáns e a situación excepcional vivida. "A xestión de residuos durante a era COVID en Gipuzkoa foi un éxito grazas ao excelente comportamento cidadán e á dispoñibilidade das infraestruturas de recollida selectiva e tratamento de residuos de Zubieta".

Tamén destacou que “estes datos móstrannos unha vez máis que Gipuzkoa está agora mesmo no nivel dos países máis avanzados de Europa en termos de xestión de residuos, reutilización e reciclaxe ; grazas ao bo traballo dos cidadáns e ao desenvolvemento de infraestruturas de recollida selectiva e tratamento de residuos ”.

Fonte: Diputación Foral de Gipuzkua. | 09.04.2021
___