luns, 5 de abril de 2021

AEOPAS pide a creación dun observatorio da auga entre as medidas para mellorar este recurso como un dereito - Luís Babiano, o xerente da asociación de operadores públicos, destacou a necesidade de avanzar na xestión da auga como dereito humanoCon motivo da celebración do Día Mundial da Auga 2021, o xerente da Asociación Española de Operadores de Abastecemento Público e Saneamento (AEOPAS) Luis Babiano, participou nunha reunión extraordinaria da Mesa do Ciclo Urbano da Auga, que estivo presidida pola Vicepresidencia. Presidenta do Goberno e ministra para a Transición Ecolóxica e o Desafío Demográfico, Teresa Ribera. Entre outras achegas, AEOPAS solicita a creación dun Observatorio da Auga.

Teresa Ribera iniciou a reunión da Mesa do Ciclo Urbano da Auga agradecendo aos actores que participan na xestión urbana da auga (concellos, operadores de auga, sindicatos e consumidores) pola súa colaboración durante a crise do COVID-19 e destacou que a auga é un sector estratéxico na loita contra a pandemia. O ministro tamén celebrou a aprobación dos Termos de Referencia da Mesa do Ciclo Urbano da Auga como avance necesario para a xestión da auga no noso país. Progreso que debería contribuír a un modelo de xestión máis sostible e transparente no futuro.

Tras a súa intervención tomaron a palabra os diferentes membros da Mesa, entre eles Luis Babiano, xerente de AEOPAS, que agradeceu a presenza de Teresa Ribera nesta reunión extraordinaria e felicitou ao Goberno por promover e coordinar esta iniciativa. Segundo Babiano "o goberno central a través de Miteco está a levar a cabo, por primeira vez na historia recente de España, unha serie de accións que están contribuíndo a unha xestión máis eficiente da auga urbana e reflexionando sobre a importancia do binomio auga e saúde ".

Durante a súa intervención, o xerente de AEOPAS destacou a necesidade de avanzar na xestión da auga como dereito humano. Segundo Babiano, a pandemia mostrou un aumento significativo das persoas con risco de vulnerabilidade e unha situación que sería insostíbel sen o escudo social que o goberno tramitou a través dos reais decretos (RD-L 8, 11 e 37 de 2020) para garantir o subministro de servizos básicos de auga, electricidade e gas e prohibir os cortes nos fogares até maio deste ano. Non obstante, é necesario avanzar nesta liña a través das seguintes accións:
  • Recoñecemento legal dos dereitos humanos á auga e saneamento.
  • Garantir as necesidades persoais e domésticas.
  • Garantir a cobertura universal dos servizos de auga e saneamento en todo o estado, actuando en asentamentos informais e garantindo a accesibilidade e dispoñibilidade de servizos en casos de emerxencia residencial.
  • Garantir os dereitos nos espazos públicos e comúns.
  • Dispoñer de redes de fontes públicas accesibles, aceptables e dignas das persoas que as utilizan.
  • Promover o uso da auga da billa sobre a auga embotellada.
  • Creación dun laboratorio (ou observatorio) de augas con campañas de sensibilización e información do público.
  • Promover información independente a través de indicadores.
Tamén hai que pensar nas futuras xeracións para as que é fundamental crear unha liña de investimento en abastecemento e saneamento centrada nos concellos de menos de 50.000 habitantes. Neste sentido, valora positivamente os anuncios de investimento anunciados polo vicepresidente, que se poden consultar aquí .

Publicado en Tecno Agua. | 24 de marzo de 2021.

Foto: Depuradora, laboratorios e depósitos do sistema de e abastecemento de auga potábel en Catabois (Ferrol).

---