venres, 22 de maio de 2020

A Valedora do Pobo continúa na investigación da Queixa presentada pola Plataforma contra o Concello de Ferrol e Emafesa o pasado 4 de febreiro, pola fraude dos recibos da depuración, do período onde non se prestaba o servizoA Plataforma segue preparando accións de Denuncia e Queixa ante diferentes organismos de control das actuacións das administracións e das empresas nas que participan, entre outros organismo e entidades á Valedora do Pobo, institución ante a que presentou Queixa o 4 de febreiro deste ano 2020, da cal recibira notificación o 10 de marzo, de que unha vez xa analizada, se admitía a trámite e comezaba o período de investigación e consultas, dando-lle de prazo ao Concello de Ferrol, 15 días para presentar a requirida documentación. O mércores, 18 de marzo, ás 11 da mañá, estaba prevista unha xuntanza na sede da Valedora en Santiago de Compostela, para expoñer de primeira man o conflito da fraude, mais esta reunión, foi adiada sine die por mor do "estado de alarma" que fora declarado o 15 dese mesmo mes e que aínda ao día de hoxe dura nas súas diferentes prorrogas. O pasado 4 de maio recibimos notificación, previa chamada telefónica, da institución comunicando-nos en relación coa queixa que presentamos, "... dado que o Concello de Ferrol aínda non remitiu o informe demandado, o día de hoxe solicitámolo novamente, sen prexuízo de que poda resultar aplicable ao caso algunha previsión sobre suspensión de prazos como consecuencia do vixente estado de alarma..." rematando a comunicación dicindo que se poñerán de novo en contacto con nós "unha vez que o Concello lles remita a referida información, dándolle conta da nosa actuación". asinado por María Dolores Fernández Galiño (Valedora do Pobo). Na conversación telefónica tamén se falou da xuntanza pendente que quedou adiada desde o 18 de marzo, quedando pendente para cando sexa posíbel, segundo os criterios da institución.

As cousas non van a ser o mesmo despois desta crise sanitaria provocada polo coronavirus que perdurará un tempo e á que se lle sumara unha crise económica á que xa lle estamos vendo o seu comezo. Polo que a defensa dos servizos públicos e o rescate da xestión dos privatizados, converte-se nunha necesidade vital. Nesa loita segue e seguirá.

#Emafesacenporcenpublica
#Remunicipalizar
#Coronavirus
#Covid-19
---