xoves, 20 de xullo de 2017

"O Concello non controla Emafesa e pretende que a substitua en dereitos e obrigas nunha futura xestión mancomunada do ciclo da auga" - Rolda de Prensa da Plataforma - Comunicado, novas relacionadas e vídeosNa mañá de onte tiña lugar unha Rolda de Prensa en dependencias municipais, da Plataforma, onde se formularon as denuncias e demandas veciñais, dando-se conta da actividade da mesma, onde principalmente se contactou co tecido asociativo e veciñal, onde se recadaron importantes apoios e se informou a unha veciñanza que na maioría comparte os argumentos e demandas da Plataforma,  iniciaron-se pasos no asesoramento xurídico e no estudo da documentación que se foi conseguindo.

COMUNICADO DE PRENSA

A Plataforma na Defensa dos Servizos Públicos pola Remunicipalización, comparece ante os medios de comunicación para dar conta das seguintes actuacións:

Asistimos con estupor no mes de abril, á aprobación en pleno municipal cos votos de Ferrol en Común e Partido Popular do Convenio de Colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Ferrol para a formalización da encomenda de xestión da explotación, mantemento e conservación do sistema de saneamento e depuración do Concello de Ferrol. Un convenio copia exacta do aprobado no 2014 polo goberno de Rey Varela e que abría a porta para renovar o  Contrato-Protocolo de Execución Concertada entre o Concello de Ferrol e Emafesa. Un convenio denunciado xa pola nosa Plataforma como lesivo para os intereses do pobo de Ferrol.

Agora, despois de que non se fixeran públicas as obras e actuacións realizadas por EMAFESA en relación ao sistema de saneamento e depuración; de que esta empresa, teña as súas contas sen aprobar e sen presentar no Rexistro Mercantil desde o ano 2013; de que non devolveu a taxa cobrada ilegalmente cando a depuradora non funcionaba; de que non respondeu por responsabilidades na crise dos trihalometanos, con analíticas que demostran que se sobordan os límites permitidos outra vez neste pasado mes de maio; de que está nunha situación de quebra económica, debendo mesmo o canon a Augas de Galicia, cobrado aos veciños e veciñas de Ferrol en cada recibo; de que está solicitando 6 millóns de euros das arcas municipais..., o Concello de Ferrol, mediante o  Contrato-Protocolo de Execución Concertada entre o Concello de Ferrol e Emafesa, para a xestión, explotación, mantemento e conservación do sistema de saneamento e depuración, pretende, que a empresa EMAFESA, teña a representación do Concello de Ferrol na xestión mancomunada deste servizo. Concretamente isto está recollido na Cláusula Quinta do contrato-protocolo do seguinte xeito, no caso de que a xestión pase a ser mancomunada “EMAFESA asumiría las obligaciones y derechos del ayuntamiento de Ferrol en el seno del nuevo órgano y/o sistema de explotación”  Non entendemos como o alcalde anuncia a xestión directa mancomunada do ciclo integral da auga, e pola contra, mantén un contrato-protocolo con EMAFESA para que o represente nesta xestión, pois EMAFESA é unha empresa que o goberno municipal non controla en absoluto. Un contrato-protocolo, susceptible de ser denunciado por vulnerar entre outros, o dereito á concorrencia.

A nosa Plataforma ven de realizar unha ronda de entrevistas coas AAVV, para por unha banda informar de todos estes asuntos, e obter o seu apoio ante o que consideramos unha práctica abusiva, irresponsable e pouco profesional por parte da empresa EMAFESA, e unha actuación pouco transparente e ao servizo dos intereses desta empresa por parte do goberno municipal.

Seguimos reclamando unha AUDIENCIA PÚBLICA para que o Alcalde explique e se someta ás preguntas da cidadanía en relación ao servizo de subministro e saneamento das augas.

Seguimos reclamando que a elaboración da taxa se faga dun xeito PARTICIPADO, e recusamos os estudos presentados por EMAFESA, para o cálculo da devandita taxa.

Seguimos reclamando que se devolva a taxa cobrada ilegalmente aos veciños e veciñas de Ferrol, 800.000 euros, e que se cumpran as promesas de auditoría e actuacións ante a fiscalía contra EMAFESA, que Jorge Suárez asumiu en xullo de 2015, incluíndo a recuperación do servizo.

Para poder seguir adiante co traballo desta Plataforma, na defensa dos servizos públicos,contra o abuso das empresas e polo dereito á participación, presentamos por rexistro 8 solicitudes ao Alcalde ao abeiro de distintas lexislacións que nos amparan como LEI DE PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS (LPACAP) 39/2015, DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA, de acordo coa LEI 19/2013 de TRANSPARENCIA, ou o  REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ DO CONCELLO, sobre Dereito á Información desenvolto no Capítulo Segundo; no disposto no Artigo 10 do Capítulo Terceiro, referente á Presentación de Propostas; e no disposto no Artigo 54, único do Capítulo Quinto, referido a Plataformas e coordinadoras cidadás.

Estas son as nosas peticións de documentación e de actuacións á alcaldía:

- Copia dos balances contábeis de EMAFESA correspondentes aos anos 2013, 2014, 2015 e 2016 si os houbese.

- Actas dos Consellos de Administración de Emafesa, realizados nos anos 2015, 2016 e 2017.

- Que se inicie o trámite de consulta, audiencia e información públicas para a nova Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa de Depuración de Augas Residuais tal e como se recolle no artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

- Convenio de Colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Ferrol para a formalización da encomenda de xestión da explotación, mantemento e conservación do sistema de saneamento e depuración do Concello de Ferrol de maio de 2014 (o asinado, definitivo e con anexos).

- Actas de final de obra dos traballos realizados por EMAFESA no sistema de Saneamento e Depuración das augas residuais.

- Pliego de Condicións do Concurso (Licitación 1999) para a selección da empresa privada coa que constituíu a empresa de economía mixta para a xestión do servizo público de abastecemento e saneamento do termo municipal de Ferrol (EMAFESA).

- Estatutos vixentes e actualizados da Empresa Mixta de Augas de Ferrol, S. A. (EMAFESA).

- Contrato-Protocolo de Execución Concertada entre o Concello de Ferrol e Emafesa, para a xestión, explotación, mantemento e conservación do sistema de saneamento e depuración, presentado por Emafesa en 20 de maio de 2014 e aprobado polo Pleno celebrado o 29 do mesmo mes e ano (Definitivo, asinado e co seus cadros e anexos completos).

- Modificación ou ampliación, se a houbera, do contrato ou do Protocolo de Execución mencionado, unha vez caducado este, que servira de cobertura legal para actuar no sistema de saneamento e depuración, como se veu facendo, por parte da empresa EMAFESA,  desde o 9 de xuño de 2016, sen estar en vigor o Convenio de Colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Ferrol, para a formalización da encomenda de xestión, explotación, mantemento e conservación do sistema de saneamento e depuración.

- Estudo Técnico-económico polo que se determinou a taxa de saneamento e depuración.

- Contrato/s do fornezo de electricidade para o servizo de saneamento e depuración, e o estudo técnico de consumo que o xustifica.


Ferrol, 19 de xullo, de 2017

PLATAFORMA NA DEFENSA DOS SERVIZOS PÚBLICOS,
POLA REMUNICIPALIZACIÓN
Abonda de saqueo! Hai outras alternativas! Si se pode!
Pódese, débese e precísase!
Alexandre Carrodeguas | 690612737
Fernando Ramos | 622932443
Pablo Portero | 659855805
Bernardo Rego | 603772650
Lupe Ces | 652201003

remunicipalizacion.plataforma@gmail.com  |
https://plataformaferrol.blogspot.com

A nova nos medios dixitais:

FERROL 360. | A Plataforma pola Remunicipalización denuncia que Emafesa representará a Ferrol na xestión mancomunada do saneamiento. | Representantes do colectivo en roda de prensa (foto: R.C.). | REBECA COLLADO | Ferrol | Mércores 19 Xullo 2017 | 14:35 | Despois de que este martes o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, anunciase que a Mancomunidadese fará cargo da xestión do ciclo integral do auga, a Plataforma na Defensa dúas Servizos Públicos pola Remunicipalización, denuncia que a empresa Emafesa será quen represente ao Concello de Ferrol nese órgano de xestión. | Ir á Web.

LA VOZ DE GALICIA. | A Plataforma pola Remunicipalización acentúa de "pelotazo" a entrega da xestión do ciclo do auga a Emafesa. | Acusan ao alcalde de obrigar aos concellos da Mancomunidade a aceptar unha xestión que tería que saír a concurso. | C. López Ferrol 20/07/2017 05:00 h. | A Plataforma na Defensa dos Servizos Públicos, pola Remunicipalización acentúa de "pelotazo" a encoménda a Emafesa da xestión integral do ciclo do auga. Nunha roda de prensa na que participaron unha decena de integrantes da Plataforma, acompañados por edís do BNG e do PSOE, criticouse o anuncio do alcalde, Jorge Suárez, da xestión directa mancomunada a partir de abril próximo, "mentres mantense un contrato-protocolo con Emafesa para que ou represente nesta xestión, pois Emafesa é unha empresa que ou goberno municipal non controla en absoluto", manifestou a portavoz, Lupe Ces.| Ir á Web.

DIARIO DE FERROL. | Varias entidades denuncian que Emafesa leve a xestión mancomunada da auga. | Representantes da Plataforma na Defensa dos Servizos Públicos pola Remunicipalización denunciou onte que a Empresa Mixta de Augas de Ferrol, Emafesa, vaia a ser a encargada da xestión do auga cando esta sexa mancomunada, en abril de 2019, data que se anunciou tralo último pleno do organismo supramunicipal. | redacción ferrol 20 de Xullo de 2017 (00:30 h.) | Ir á Web.

GALICIA ÁRTABRA. | DENUNCIAN NUEVAMENTE A POSTURA DO CONCELLO ANTE EMAFESA. | A Plataforma pola Remunicipalización na Defensa dúas Servizos Públicos celebrou na mañá deste mércores unha roda de prensa, á que asistiron edís do PSdG-PSOE e do BNG na que denunciaron que a empresa Emafesa será quen represente ao Concello o órgano de xestión do ciclo integral do auga.| 19 Julio, 2017 Galicia Ártabra Digital. | Ir á Web.

EL CORREO GALLEGO. | Veciños de Ferrol volven á carga xudicial polo auga. | Afirman que Emafesa seguirá levando a xestión aínda que se mancomune o servizo. | Avisan con regresar á Fiscalía. | A auga xera polémica tras polémica en Ferrol. O alcalde Jorge Suárez anunciaba o martes que a xestión integral do ciclo sería asumida pola mancomunidade en abril de 2019. Pero os veciños da Plataforma pola Remunicipalización denuncian que "a empresa Emafesa terá a representación do concello nesa xestión mancomunada". Así se recollería no protocolo existente entre o concello e a concesionaria. | Patricia Hermida. | Ferrol 20/07/2017. | Ir á Web.

Nota.- Subiremos os vídeos no transcurso do día.
___