venres, 26 de agosto de 2022

Intervención da compañeira Lupe Ces, no Pleno celebrado o 25 de agosto, onde o Goberno Municipal quixo dar carpetazo á xestión do saneamento, sen que ninguén asuma responsabilidades e ocultar o mal goberno e a mala xestión en todo o referente ao sistema de saneamento e depuración - Vídeo da intervención e enlace ao texto - Enlace ao vídeo completo do PlenoIntervención da compañeira Lupe Ces, portavoz da Plataforma, no Pleno Ordinario celebrado o 25 de agosto de 2022, onde o Goberno Municipal quixo aprobar, entre outros asuntos, tres de suma importancia, para deste xeito dar carpetazo á xestión do saneamento, sen que ninguén asuma responsabilidades e ocultar o mal goberno e a mala xestión en todo o referente ao sistema de saneamento e depuración que vimos padecendo, durante mais dunha década, confiando en que a veciñanza, nos esquezamos do mal que xestionaron todo este asunto, tanto os diferentes gobernos municipais, como Socamex que é a parte privada que leva o temón e controla a xestión da Empresa Mixta de Augas de Ferrol e como Augas de Galicia (que a responsábel é a Xunta de Galicia).

Chama a atención que coa aprobación da 1ª Addenda ao Protocolo de Execución Concertada queiran eximir a EMAFESA de toda responsabilidade por non ter investido nin un só euro no saneamento do rural, investimento ao que estaba comprometido desde xuño de 2014, fai xa oito anos.

Estes asuntos que se trataron no Pleno foron:

 ✔ En primeiro lugar o goberno municipal do alcalde Ángel Mato, leva ao Pleno a proposta de aprobación das contas de EMAFESA dos exercicios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. | Este punto foi rexeitado polo Pleno, cos votos do PP e o BNG.

  ✔ En segundo lugar leva a proposta de aprobación da addenda 1ª ao Protocolo de Execución Concertada entre o Concello de Ferrol e EMAFESA para a xestión, explotación, mantemento e conservación do sistema de saneamento e depuración. | Este punto foi retirado polo Alcalde, a petición do PP para chegar a un acordo co goberno Municipal.

  ✔ E en terceiro lugar, a proposta de aprobación das reclamacións ao Concello de Narón por débedas contraídas co Concello de Ferrol, en concepto de saneamento. | Este punto foi aprobado polo Pleno, cos votos do PP e o PSOE.


✅ Enlace ao Texto da intervención da Plataforma no Pleno | Acceder/Baixar.

✅ Vídeo do Pleno que comeza no minuto 17. | Ir á Canle do Concello de Ferrol.

PLATAFORMA NA DEFENSA DOS SERVIZOS PÚBLICOS, POLA REMUNICIPALIZACIÓN
Abonda de saqueo! Hai outras alternativas!
Pódese, débese e precísase!

remunicipalizacion.plataforma@gmail.com

https://plataformaferrol.blogspot.com

--