xoves, 13 de xuño de 2019

Emafesa está enviando aos fogares abonados, o recibo da depuración do período no que non se depuraba - Hai un recurso pendente no TSXG - Estes cobros están baseados nunha taxa inxusta, moi avultada


Xa están enviando o recibo da depuración do período que non se depuraba.

Emafesa está enviando aos fogares abonados, o recibo da depuración do período no que non se depuraba. A súa legalidade está pendente dun recurso no TSXG. Estes cobros están baseados nunha taxa inxusta, moi avultada. Non só por tratar-se do cobro dun período no que non se depuraba, senón que parte do mesmo, basea-se nun período (De xaneiro a agosto de 2015) no que nin había persoal contratado, nin conexión á rede eléctrica.

Trata-se da resolución asinada polo alcalde saínte Jorge Suárez, con data do 20 de agosto de 2018 onde se aprobaron as liquidacións comprendidas nos padróns de contribuíntes, presentados pola empresa xestora EMAFESA, polo servizo de “Depuración de augas residuais”, que inclúen os recibos correspondentes aos períodos dende o 1 de xaneiro de 2015 ao 31 de marzo de 2017, un total de 5.602.606,34, con IVA, son 6.162.899,79 de euros os que se nos vai pasar a cobra á veciñanza (BOP da Coruña, Nº 172, do 10 de setembro de 2018).

Emafesa adiantou-se a unha posibilidade de negociar co novo goberno municipal unha saída que non fora lesiva para a veciñanza. Chegamos a este ponto coa só denuncia e oposición da Plataforma, pois as asociacións veciñais estiveron ausentes, deixando desamparada á veciñanza, ante unha situación inxusta.

A auga, o saneamento e a depuración hai que paga-la e sanear a Ría non ten prezo, mais non pode ser que a veciñanza teña que pagar un recibo moi por encima do custe real e máis a unha empresa mixta xestionada 100% pola súa parte privada, para facer negocio co dereito humano á auga e ao saneamento.

Van ser 8 recibos que se pasarán a cobro nun período dilatado no tempo. Entre xuño deste ano 2019 até febreiro de 2021.

1º >>> 1 único recibo semestral, correspondente aos meses que van desde o 1 de xaneiro ao 30 de xuño de 2015 (Que o pasarán  a cobro os meses de xuño e xullo deste ano 2019).

2º>>> 1 único recibo trimestral, correspondente aos meses que van de 1 de xullo ao 17 de setembro de 2015 (Que o pasarán a cobro o mes de xaneiro do ano 2020).

3º >>> 6 recibos bimestrais, correspondentes aos meses que van do 18 de setembro de 2015 ao 31 de marzo de 2017 (Que o pasarán a cobro entre vabril de 2020 a febreiro de 2021).

Este detalle de cobro fraccionado foi aprobado na xuntanza, dun Consello de Administración, celebrada o 6 de febreiro deste ano 2019.

A información sobre o asunto achega-a Emafesa xunto ao primeiro recibo que está chegando aos fogares xa.

Achegamos unha copia da info e dun dos recibos, de 53 euros, que están enviando aos fogares.

A Plataforma está preparando un dossier para falar co novo goberno, ademais de dous actos: un en Caranza e outro en Canido.

Xa informaremos.

Documentos de interese:

⏩ Folla Informativa de Emafesa que achega co Recibo. | Acceder/Baixar.

⏩ Recibo que está enviado Emafesa para pasar ao cobro. | Acceder/Baixar.

---