luns, 13 de febreiro de 2017

Pleno Extraordinario no Concello de Ferrol, para a aprobación provisional da imposición e ordenación dunha taxa polo servizo de depuración de augas residuais - A Plataforma ten solicitado intervir no Pleno a través de Fernando Ramos.

Ferrol, mobilización contra a Taxa, en febreiro de 2015

A Plataforma ten solicitado intervir neste Pleno extraordinario para fixar a nosa posición ao respecto da Taxa e as circunstancias que a rodean. está previsto que fale nonome da Plataforma o compañeiro Fernando Ramos.

Texto de intervención da plataforma | Acceder/Baixar.

Pleno Extraordinario no Concello de Ferrol.

De orde do Sr. Alcalde, achégolle a orde do día da sesión extraordinaria que elebrará o Excmo. Concello Pleno, no Pazo Municipal de Ferrol, o día 13 de febreiro de 2017, ás 9:30 horas, en primeira convocatoria, xustificándose esta na necesidade de tratar os asuntos que figuran na orde do día.

ORDE DO DÍA

1.- Proposta de aprobación provisional da derogación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola depuración de augas residuais publicada no BOP o 03/09/2014.

2.- Proposta de aprobación provisional da imposición e ordenación dunha taxa polo servizo de depuración de augas residuais.

Ferrol, 8 de febreiro de

https://www.ferrol.es/arquivos/documentos/comisions/pleno_13-02-2017_od.pdf

---