sábado, 2 de xullo de 2016

A voltas co contrato eléctrico tamén en Narón - Cando estamos asistindo a un triste debate sobre un contrato eléctrico ilegal en Ferrol, encontrámonos coa sorpresa de que en Narón, se leva tempo esfollando a margarida para ver si se fai o mesmo, di Alfonso Casal Pita


A voltas co contrato eléctrico tamén en Narón.

Os incorporados nesta lexislatura acabamos de descubrir que o tema eléctrico tamén esta a voltas en Narón. Soubémolo porque someteron a aprobación do Pleno darlle permiso ao alcalde para que pague facturas con atrasos e/ou irregularidades. Novamente encontrámonos con que o goberno saca do caixón facturas non pagadas. Pensamos que no mes de abril xa quitaran todos os “mortos” do caixón pero aínda lles quedaban, esperemos que estes sexan os últimos, pois xa estamos a falar de máis dun cuarto de millón de euros con moitas facturas irregulares, e isto tampouco é cousa de este ano senón que xa ven acontecendo en anos anteriores, pero parece que ninguén vai asumir responsabilidades.

Cando estamos asistindo a un triste debate sobre un contrato eléctrico ilegal en Ferrol, encontrámonos coa sorpresa de que en Narón lévase tempo esfollando a margarida para ver si se fai o mesmo, tanto tempo que isto xa ven da lexislatura pasada, e que se están a recibir presións por parte das eléctricas para que se contrate simultaneamente subministro e mantemento.

No informe do xefe da sección de contratación di que “Esta situación advertiuse con anterioridade, pero era interese da Corporación que este contrato fose asumido pola Mancomunidade de Municipios, para o que se encargaron os correspondentes estudos técnicos, o que atrasou considerablemente unha nova contratación”, e que: deberían, no menor prazo de tempo posible, proceder á licitación do correspondente contrato. Por outra banda a interventora (que vixía a legalidade das actuacións) di que: “debería tramitarse o correspondente expediente de contratación para dar cobertura a ditos gastos, favorecendo a pública concorrencia e a obtención de prezos máis vantaxosos economicamente” pois “O concello procedeu á contratación verbal e de modo fraccionado destes subministros, contratación que se atopa prohibida polo TRLCSP”.

Ante estas ilegalidades/irregularidades, Eliximos Narón presentou unha moción urxente no pleno co fin de liquidar a maior brevidade posible esta situación irregular, pero desgraciadamente foi rexeitada porque din que seguen a estudar o tema. Como xa levan máis dun ano de estudo, asústanos pensar o tempo que pode faltar para que resolvan algo.

Eliximos Narón Electores (ENE)
Grupo Mixto do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n – Entrechán 15570 Narón (A Coruña)
Telf.: 981337700 - Ext.: 1066 - Móbil: 673141822 /
E-mail: grupomixto_ene@naron.es
Grupo no facebook:
https://www.facebook.com/groups/Eleximos.Naron/
Web: http://eliximos.esy.es/


***