domingo, 22 de abril de 2018

Nova acción de protesta da Plataforma polas facturas avultadas e entrega de cartas para lembrar-lle a Emafesa que a devolución do recibo non implica recargos e cobros adicionais, mentres no se resolva o recurso interposto - Por unha taxa xusta e participadaO 20 de abril, na Praza da Ilustración de Ferrol, diante da sede de Emafesa, desde as 11 da mañá, tivo lugar unha nova acción de protesta da Plataforma. Presentou unha queixa-reclamación ante a persistencia da empresa mixta de augas, de seguir xirando facturas avultadas. Tamén se presentou unha carta dirixida á Emafesa, como resposta a unha carta intimidatoria que está a enviar esta empresa a persoas abonadas que devolveron a factura, para lembrar-lle que a devolución desta non implica recargos e cobros adicionais, mentres non se resolva o recurso interposto.

A Plataforma non vai deixar de protestar ante o cobro dos recibos estafa, clamando por unha taxa xusta, participada e explicada e reivindicando a revisión da factura da auga no seu conxunto. Agora, Emafesa, deixou de ter o mantemento de parte do saneamento en alta (Interceptores, colectores e aliviadoiros). Este contrato de mantemento ten-no a empresa Viaqua, que hai un ano se fixo coa contrata licitada por ACUAES, contrato dun ano, prorrogábel por dous períodos de seis meses cada un. Neste momento estamos na primeira prorroga.

O pasado 26 de marzo, remataba o prazo de tres meses, que segundo o Alcalde de Ferrol, tiña Eudita Fair Value Auditores, S.L., para presentar o estudo de custos, para a modificación da taxa de depuración. O pasado 11 de abril, entraba polo rexistro a notificación da entrega do Estudo de Eudita no Concello.

Esta Plataforma non puido acceder a ese estudo, mais tampouco os grupos da oposición. Algún, como no caso do BNG, mesmo o ten solicitado por escrito e non se lle facilitou. O 19 de abril o Alcalde enviaba a convocatoria da Comisión de Economía e Facenda, para xuntar-se o martes 24 de abril, co obxectivo de "Dar conta do estudo elaborado pola entidade Eudita relativo aos custos do servizo de depuración", co engadido de "Actuacións posteriores". Haberá que agardar a esa reunión para coñecer o devandito estudo.

O Alcalde, ante a pregunta dun xornalista sobre o Estudo de Eudita, nunha rolda de prensa convocada para dar conta da resolución de patrimonio sobre o proxecto da Praza de Armas, declaraba que era un informe en "termos moi similares" á proposta de taxa que fixera o goberno municipal o pasado ano baseada no Informe de Emafesa de novembro de 2016.

A Plataforma analisará o Informe de Eudita cando o poda coñecer, mais as palabras do Alcalde son preocupantes, segue a dar máis fiabilidade aos datos e informes de EMAFESA (parte interesada SOCAMEX), que a outros estudos mais independentes. A Plataforma seguiremos demandando unha revisión da Taxa que provoca recibos avultados, que segundo os nosos estudos superan o 40% do custe do servizo. Mesmo os estudos xa feitos polo Concello de Narón a través da empresa consultora OTIMA, afirman que os custes están avultados nun 31%. Mentres, Emafesa segue pasando facturas avultadas e enviando cartas intimidatorias ás persoas que as devolveron...

A Plataforma na Defensa dos Servizos Públicos, pola Remunicipalización, seguiremos informando á veciñanza e accionando até conseguir unha taxa xusta e unha Emafesa 100% pública...

Documentos relacionados:

Auga - 2018.04.20 | Modelo de escrito para contestar ao que Emafesa está enviando a todas as persoas que devolveron a factura, ameazando con cobrar os custes da xestión de devolución e recargo. | Acceder/Baixar.

Auga - 2018.02.15 | Estudo de Custes de explotación sistema saneamento que o Concello de Narón encargou á empresa OTIMA. O Estudo está asinado o 15 de febreiro deste ano 2018. Vai unha pequena introdución a modo e explicación e o obxecto e alcance do Estudo, centrado principalmente nos custes eléctricos e caudais a depurar. Pode-se acceder ao mesmo, nun ficheiro de 196 páxinas formato pdf. | Acceder.

Auga - 2017.02.28 | Anuncio de adxudicación. | Número de Expediente ACE/802.01-02-03-04-05/ 16/EXPL/01. | Publicado na Plataforma de Contratación do Sector Público o 28.02.2017 | Obxecto do Contrato: "Servizos de explotación dos "Interceptores xerais da marxe dereita da Ría de Ferrol". | O Consello de Administración de ACUAES acorda a adjudicación do adxudicación do contrato. | Data do Acordo 27.02.2017| Ir á Web.

Auga - 2016.11.01 | Informe de Emafesa novembro 2016. "Estudios de Custes Xustificativos e tarifas de saneamento en Alta e Depuración do concello de Ferrol". Informe de base para o cálculo da nova taxa que propón Emafesa e asumida polo Alcalde e o grupo de goberno de ferrol en Común e non Adscritas (Ex-PSOE) | Acceder/Baixar.

Info nos medios:

2018.04.21 - Auga. | Concentración contra a abultada taxa. | Varias decenas de ferrolanos concentráronse onte ante a sé de Emafesa atendendo a convocatoria da Plataforma na Defensa dúas Servizos. O motivo da protesta era poñer de manifesto, unha vez máis, o rexeitamento á taxa de saneamiento e presentar nas oficinas da sociedade mixta un escrito en resposta ás cartas que están recibindo os veciños que devolveron o primeiro recibo da taxa posta ao cobro por Emafesa. | Ir á Web.

2018.04.21 - Auga. | Afectados pola taxa de saneamiento presentan reclamaciones en Emafesa. | O Concello xa dispón de datos sobre custos reais que permitirán axustar o prezo que se está cobrando.| Redacción Diario de Ferrol 21 de Abril de 2018 00:30 h. | Ir á Web.

2018.04.21 - Auga. | A preocupación aprópiase de Emafesa. | O comité de empresa da sociedade mixta de augas censura a xestión do alcalde e os traballadores comezan a temer polas súas condicións laborais e de futuro. | La Voz de Galicia. | Ir á Web.
---