martes, 24 de maio de 2016

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol presentou unha moción que será debatida no pleno municipal de fin de mes, na que propón a renuncia ao contrato eléctrico, co obxectivo do rescate para a xestión pública de dito servizo - Texto da Moción anexoPara o BNG de continuar adiante con este concurso..., o que vai facer é hipotecar ós veciños e veciñas desta cidade e continuar avanzando..., nun camiño desaforado cara á privatización... de servizos...

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol presentou unha moción que será debatida no pleno municipal de fin de mes na que propón a renuncia ao contrato eléctrico, co obxectivo do rescate para a xestión pública de dito servizo.

O BNG PROPÓN AO PLENO À RENUNCIA AO CONTRATO ELÉCTRICO


O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol presentou unha moción que será debatida no pleno municipal de fin de mes na que propón a renuncia ao contrato do subministro, servizos enerxéticos e mantemento das instalacións de alumeado público exterior e dependencias municipais xustificando o interese público e carácter prioritario de dito servizo.

O BNG considera que é preciso que o goberno local asuma a importancia deste servizo e encare decididamente o obxectivo da xestión pública do subministro e do mantemento eléctrico mediante a renuncia ao procedimento iniciado polo PP.

O BNG propón, así mesmo, que se elabore a declaración de servizo público esencial do servizo de subministración e mantemento eléctrico e a determinación do persoal necesario para o desenvolvemento desta actividade e a forma de integralo na administración local co fin de cubrir necesidades urxentes e inaprazábeis.

Para o BNG de continuar adiante con este concurso, que a día de hoxe continúa sen resolver e que polo tanto pode ser revocado, o que vai facer é hipotecar ós veciños e veciñas desta cidade e continuar avanzando nunha política que consiste na redución e no adelgazamento da prestación de servizos por parte da Administración Pública, nun camiño desaforado cara á privatización mediante a externalización de servizos que deberían e poderían ser prestados por parte desta Administración Local.

O BNG lembra que finalmente se o Goberno Local decide asumir este concurso, promovido polo Partido Popular, vai hipotecar aos veciños e veciñas desta cidade. En primeiro lugar porque vincula o subministro eléctrico co servizo de mantemento, de modo que o subministro que supón o 60% dos custes do contrato condiciona o mantemento para grande beneficio da empresa concesionaria, por dúas razóns evidentes: por que o concello deixa de exercer un control directo sobre o prezo da enerxía que contrata e ademais fai-no por un período de quince anos; o que nun mercado coma o enerxético, sometido a constantes cambios na regulación e na súa lexislación, é cando menos unha temeridade porque, nun contexto coma o actual, o da enerxía é unha das variables económicas máis importantes nun contexto en permanente cambio coma o actual pero ademais privatizan o servizo de mantemento, un servizo que perfectamente podería ser asumible polo propio Concello.

Ferrol, a 23 de Maio, de 2016.

Bloque Nacionalista Galego de Ferrol
Rúa Naturalista López Seoane, 13 Baixo - 15402 - Ferrol
bngferrol@gmail.com
O BNG de Ferrol no facebook  ou no twitter.
http://bng.gal/ferrol/ | http://adiante.gal/ | #Adiante.

Moción do BNG ao Pleno do concello de Ferrol, do vindeiro 26 de Maio de 2016, onde se insta ao Concello á renuncia do Contrato Eléctrico, para iniciar o proceso do rescate da xestión pública do servizo. | Acceder/Baixar.

***